ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2554 เวลา 10.30 น. โดย คุณ ลำพันธ์ เทพา

ผู้เข้าชม 5577 ท่าน