หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 


นายอวยชัย มหัฆฆพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมตาบง
โทร : 0610214667
 


นายทรงวิทย์ กุมภาพันธ์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โทร : 0650530115


นายสงกรานต์ หิริพงษ์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โทร : 0890717042
 


นางสาวสุภาพร ศรีสมเภา
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โทร : 0923966141
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492