หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมตาบง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 


 


 


เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลชุมตาบง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของ
อำเภอลาดยาว ต่อมาได้ยกให้กิ่งอำเภอแม่วงก์เป็นผู้ดูแล และในปัจจุบันกิ่งอำเภอแม่วงก์ได้ยกฐานะเป็นอำเภอซึ่งเป็นอำเภอ
ที่ 15 ของจังหวัดนครสวรรค์ (กิ่งอำเภอสุดท้ายของจังหวัด) อยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 77 กิโลเมตร ระยะทางจากตำบล ชุมตาบง ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 310 กิโลเมตร ระยะทางจากตำบลชุมตาบง ถึงเขตติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร และระยะทางจากตำบลชุมตาบง ถึงเขตติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 38 กิโลเมตร ซึ่งสองจังหวัดเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับตำบลชุมตาบง
 

 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และ
ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
 
 

 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลชุมตาบง ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวนและไร่นาส่วนผสม ส่วนการทำนา ทำไร่ ส่วนใหญ่แล้ว จะทำได้ปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น โดยอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ หรือ คลองที่ไหล่ผ่านตำบล และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสัปปะลัง ข้าวโพด ถั่วเขียวและอ้อย รองลงมาคือรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
 

 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 10,815 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 5,390 คน คิดเป็นร้อยละ 49.83
 
หญิง จำนวน 5,425 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,856 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 140.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองจิกทรายมูล 604 658 1,262 667  
2   บ้านตลิ่งสูงสาสามัคคี 539 523 1,062 335
  3   บ้านสำนักน้อย 360 368 728 204  
4   บ้านชุมม่วง 342 369 711 226
  5   บ้านหัวเขาแดง 363 353 716 495  
6   บ้านเขาจั๊กจั่น 394 403 797 325
  7   บ้านชุมตาบงหนึ่ง 383 387 770 260  
8   บ้านชุมตาบง 653 663 1,316 379
  9   บ้านชุมตาบงสอง 716 679 1,395 353  
10   บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง 428 413 841 261
  11   บ้านโป่งสะเดา 175 176 351 116  
12   บ้านหนองกระโดน 433 433 866 235
    รวม 5,390 5,425 10,815 3,856
 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 065-330-7669