ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมตาบง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256263,901153,514169,439165,933142,423149,823101,831104,246101,01948,336--1,200,465
256185,076108,95593,06569,45658,66562,27141,95651,91754,07956,977125,789151,812960,018
256021,553---102,188114,71989,247175,34469,77662,53685,19182,789803,343
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ส.ค. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   962,534
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,926,360
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี