ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมตาบง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256378,652-----------78,652
256263,901153,514169,439165,933142,423149,823101,831104,246101,01991,48778,69861,1181,383,432
256185,076108,95593,06569,45658,66562,27141,95651,91754,07956,977125,789151,812960,018
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ส.ค. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,765,877
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,187,979
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี