หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถจักรยานยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน ขนก 108 นครสวรรค์ งานส่วนสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ (รายหัว) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51