หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ คงป่า - บ้านนายสะอาด ชูพินิจ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดาวรุ่ง แดนนาวาส - อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ คงป่า - บ้านนายสะอาด ชูพินิจ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหาร (นม) โรงเรียน นม พาสเจอร์ไรส์ ชิดถุง รสจืด ปริมาณ 200 มิลิลิตรสำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานการปฐมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ปีการศึกษา 2566 (เทอม166 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วง หมู่ ๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมตาบง หมู่ ๗ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนใหญ่ - บ้านนายเลื่อน ชาวัตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75