หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคลองลำปาง - สี่แยกนางประชุม เก่งสาริการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายปั่น งามสง่า - อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการเปลี่ยนหอถังสูงประปา (ทรงกลมลูกบอล) พร้อมเดินระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการจัดหาการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริหารจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสามชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำเบ้า ศรีภูธร - บ้านนางสมจิต พิลา หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนูเดือน หมือกา หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง - หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมบดอัดลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23