หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังบดอัดแน่น จากนานายประมวล ไชตมาตร หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง - หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมตาบง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครุภัณฑ์ 2 ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมขุดลำเหมืองจากนานายสุวิทย์ สีระสา - นานายมนัส พูลเขตกิจ หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประเสริฐ - บ้านนางน้ำฝน หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ Canon MF-4410/4570/L170 จำนวน 3 กล่อง ส่วนงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 15 ถัง ถังดับเพลิงชนิดผง Co2 จำนวน 3 ถัง และถังดับเพลิงชนิดน้ำยา Best drop จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังบดอัดแน่น จากนานายประมวล ไชตมาตร หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง - หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12