หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารงานบุคคล [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ พ.ศ.2561 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)