หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 


นายไพบูลย์ กล้ากสิการณ์
ประธานสภา อบต.ชุมตาบง
 


นายสถิตย์ สิงห์คำหาญ
รองประธานสภา อบต.ชุมตาบง


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
เลขาสภา อบต.ชุมตาบง
 
 


นายสมชาย สาคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายวิเชียร คงป่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายวิไล พรมพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายจำปี วังคีรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายชุมพล คำฝอย
สมชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายประสัน สอนแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492