หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ แม่และเด็ก เขตโรงพยาบาลชุมตาบง ปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 105
หลักประกันสุขภาพ   โครงการชวนพ่อแม่คุยเรื่องเพศ ปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 115
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เขตพื้นที่ รพ.ชุมตาบง ประจำปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 102
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 52
หลักประกันสุขภาพ   โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถควบคุมระดับ HbA๑c ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 49
หลักประกันสุขภาพ   โครงการหมู่่บ้านต้นแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนหมู่ 5 บ้านเขาแดง ปีงบประมาณ 2564  25 ก.พ. 2564 52
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงยบระมาณ 2564  18 พ.ย. 2563 54
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564  18 พ.ย. 2563 48
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564  18 พ.ย. 2563 50
หลักประกันสุขภาพ   โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเขตพื้นที่ รพ.ชุมตาบง ประจำปีงบประมาณ 2564  18 พ.ย. 2563 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055