หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมภาคีภาคส่วนและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีบง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 192  
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 194  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 181  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดาสายบ้านนายวินัย พุทธสระแก้ว - บ้านนายชื้น สังข์ทอง [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 225  
 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดชุมชนและศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 252  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำหมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง สายข้างวัดชุมตาบง - คลองโพธิ์ [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 226  
 
โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 214  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดนสายบ้านนายกองมาผลสงเคราะห์ - ถนนใหญ่ [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 249  
 
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 244  
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7