หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูงสายบ้านนายสัม จันทร์หอม - บ้านนายน้อย [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 240  
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบง [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 233  
 
โครงการขุดลอกคลองหินแห่ หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 212  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วงเส้นศาลาประชาคม - บ้านนายอรุณ หิริพงษ์ [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 226  
 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง สายบ้านนางสมใจ จันทโคดม - ตำบลน้ำรอบ [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 204  
 
โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา สายวัดโป่งสะเดา - หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 222  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น สายบ้านนายชำนาญ เทพอาสา - แปลงศุนย์สาธิต [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 210  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล สายป่าสัก [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 197  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูหน้าวัดเขาแดงทางทิศเหนือ - หน้าฝาย หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 200  
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อถนนภายในหมู่ ที่ 7,8,9,12 [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 184  
 
   1      2     (3)     4      5      6      7