หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมัย หาญคำ ถึงบ้านนางสมาน นามบุญสิน หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน [ 24 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 172  
 
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง [ 18 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง สายข้างวัดชุมตาบง – คลองโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 177  
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีตกลงราคาของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 197  
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคาของครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน สายบ้าน นางกองมา ผลสงเคราะห์ – ถนนใหญ่ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 212  
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราของคาโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 279  
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อเมนประปา สายบ้านนายเอื้อน โสระฐี หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 233  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล สายป่าสัก [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 227  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 226  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย เส้นบ้านนายสมปอง มาเขียว ถึงบ้านนายสมศักดิ์ [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 235  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7