หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายมาวิน มหาชัย หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 206  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง สายป่ายาง หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 203  
 
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา [ 7 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 202  
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา [ 2 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 162  
 
โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 229  
 
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น (กลุ่มคลองยาง) [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 229  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านชุมตาบงสอง เส้นบ้านนางศรีไพร สังฆะพันธ์ ถึงบ้านนายเคนหลอด [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 246  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง หน้าโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง - ถนนใหญ่ [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 213  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุเทน โนนทิง – บ้านนายสุพรชัย ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง [ 7 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 315  
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพันธ์ พิมพ์ดี – บ้านนางสมหมาย รวมสุข หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง [ 7 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 241  
 
   1      2      3      4     (5)     6      7