หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 235  
 
  (1)