หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบไตรมาสที่ 4ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2