หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การรายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการวิเตราะห์การประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเจตจำนงค์ทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารฯ ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
 
   
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492