หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองส่งน้ำ

บ่อโยก

ประปาหมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองโพธิ์ หมู่ 9,12,8,7,5,4,3,2,1

คลองลำปาง หมู่ 11,3,2,1

คลองยาง หมู่ 9,8,7,10,6,11

คลองหินแห่ หมู่ 5,4,11

คลองน้ำดัง หมู่ 10,6
 
 
 
 

ถนนสายลาดยาว – ถนนสุด ระยะทางจากหมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล – หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบง

ถนนสายแม่วงก์ – ลานสัก ระยะทางจากหมู่ที่ 5
บ้านหัวเขาแดง – หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่น
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492