หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 

คำร้องทั่วไป


คำร้องการขอข้อมูลข่าวสาร


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


จดทะเบียนพาณิชย์


แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055