หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมตาบง
โทร : 0895637959


นางสาวฐิตินันท์ มณีพงษ์
รองปลัด อบต.ชุมตาบง

โทร : 0932966556
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุนิตย์ พุ่มบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โทร : 0800268662


นางศุภษา จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-323-6382


นายมานะ จันทร์สา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898562620