หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมตาบง


พ.จ.อ.ปราศัย แป้นเมฆ
รองปลัด อบต.ชุมตาบง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพัณณิตา ขันติจิรวัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)


นายศราวุธ สิริกรรณะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานะ จันทร์สา
ผู้อำนวยการกองช่าง