หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง


พ.จ.อ.ปราศัย แป้นเมฆ
รองปลัด อบต.ชุมตาบง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพัณณิตา ขันติจิรวัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายสุนิตย์ พุ่มบัว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


นางรุ่งรัตน์ กาเรียน
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492