หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง


พ.จ.อ.ปราศัย แป้นเมฆ
รองปลัด อบต.ชุมตาบง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวพัณณิตา ขันติจิรวัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายสุนิตย์ พุ่มบัว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวิสูตร ธรรมชาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรุ่งรัตน์ กาเรียน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางวิยะดา พานิกร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาววิลาวัลย์ บำรุงหมู่
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-293-055