หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
  


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง


พ.จ.อ.ปราศัย แป้นเมฆ
รองปลัด อบต.ชุมตาบง
 
กองคลัง
 


นายศราวุธ สิริกรรณะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางณัฐชยา พลลาภ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววิภาวรรณ พิลาแสง
นักวิชาการคลัง


นางเจนจิรา วิเศษอุดมศักดิ์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางน้ำอ้อย แก้วแสนสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางศรัณย์พร พิสวรรค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492