หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คุณยายเกษตรกรวัย 80 ปี ชาวชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแดง
27 ธันวาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
  


นายสมชาย วิมลโสภารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง


พ.จ.อ.ปราศัย แป้นเมฆ
รองปลัด อบต.ชุมตาบง
 
กองช่าง
 


นายมานะ จันทร์สา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
นายช่างสำรวจ


นายอนุวัฒน์ สุดสวาท
ผู้ช่วยช่างโยธา (จ้างเหมา)


นายปัญญา คำมาลี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวนภาพร คงศักดิ์เจริญ
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
 
 
 
 
 
 
 
   
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-492-9492