คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.ชุมตาบง
ดีมาก ( 49 )
46.67%
ดี ( 25 )
23.81%
ปานกลาง ( 5 )
4.76%
ไม่ดี ( 26 )
24.76%